کره‌های جغرافیایی

موسسه جغرافیایی سحاب مانند همیشه، در تهیه کره جغرافیایی نیز که از ضروری‌ترین وسایل آموزش جغرافیا می‌باشد، پیشگام بوده است.

تهیه اولین کره جغرافیایی به خط و زبان فارسی در سال 1334 از اقدامات ارزشمند زنده یاد استاد سحاب بود. در ادامه این کار ابتدا کره‌های جغرافیایی فارسی به قطرهای 20 و 34 سانتیمتری با همکاری موسسه کلمبوس در آلمان ساخته شد. در دهه پنجاه با طراحی و ساخت نمونه‌های جدید در ایران، فن‌آوری ساخت کره‌های جغرافیایی نیز به برنامه‌های تولیدی موسسه سحاب افزوده شد.

طراحی و ساخت نخستین کره جغرافیایی جهان اسلام نیز از ابتکارات استاد سحاب بود که در دهه 60 به انجام رسید.

در حال حاضر کره‌های جغرافیایی به قطرهای 16، 20 و 28 سانتیمتر در ایران تولید و نیاز مدارس، دانش‌آموزان و سایر علاقه‌مندان توسط متخصصین این موسسه با کیفیت مرغوب در ایران تامین میگردد.

تصویر

شماره

عنوان

قیمت   (تومان)

7516

كره جغرافیایی ( سیاسی )

فارسی ، قطر 16 سانتیمتر

تمام شد

7520

كره جغرافیایی ( سیاسی )

فارسی ، قطر 20 سانتیمتر

30٫000

7528

كره جغرافیایی ( سیاسی )

فارسی ، قطر 28 سانتیمتر

70٫000

 

7625

كره جغرافیایی مقوائی (کاردستی دانش آموز)

زیر چاپ

 

 

 

Back